ராஜபாளையத்தில் 28/11/2019 அன்று தினமலர் நடத்திய ஜெயித்துக் காட்டுவோம் நிகழ்ச்சியில் திரு.S. சரவணக்குமரன் IRS அவர்கள்