தேனியில் 27/11/2019 அன்று தினமலர் நடத்திய ‘ஜெயித்துக் காட்டுவோம் நிகழ்ச்சியில் திருமதி.கு. நித்யா செல்வக்குமார் அவர்கள்